MagazynGospodarczy.pl - multimedialna platforma promocyjno - informacyjna.

Produkcje emitowane m. in. w pasmach: POLSAT News, TVP Info, TVN 24 BiŚ...

Innowacje i rozwój
2016-07-01

Systemy automatycznej identyfikacji oraz automatyzacja procesów biznesowych

AutoID Polska S.A. istnieje od 1999 roku. Od samego początku swojej działalności zajmuje się systemami automatycznej identyfikacji oraz automatyzacją procesów biznesowych.
Platforma UNIS składa się z wielu modułów które to w zależności od indywidualnego zapotrzebowania wybierają Nasi Klienci. Każdy moduł jest ze sobą powiązany i może pracować jako całość jak i również jako niezależne autonomiczne narzędzie.

Niezależnie od tego jakie moduły zostaną wybrane zawsze będzie jedna wspólna baza danych oraz jedna karta zbliżeniowa wspomagana np. poprzez cechę biometryczną czy też w przypadku pojazdów numer tablicy rejestracyjnej.

Pierwszy z modułów Kontrola Dostępu odpowiada za bezpieczeństwo. Pozwala na zdefiniowanie stref dostępowych oraz zarządzaniu uprawnieniami kto, gdzie w jakim czasie może się dostać do danej strefy lub pomieszczenia. Realizowane jest to poprzez czytniki VIRDI obsługujące karty lub cechę biometryczną.
Moduł ten umożliwia również integrację z Active Directory oraz posiada funkcjonalność losowania pracowników do kontroli.

Moduł Rejestracja Czasu Pracy ma na celu po pierwsze wyeliminowanie papierowych list obecności i wprowadzenie elektronicznych czytników a po drugie usprawnienie pracy działu kadr i eliminację ręcznego przepisywania.
Rejestratory czasu pracy znacznie poprawiają dyscyplinę pracy oraz eliminują możliwość wpisywania się na listę czasu pracy w dowolnej godzinie.
Najbardziej popularnym jest Rejestrator VIRDI AC6000 który to umożliwia wykonywanie zdjęć w chwili odbicia karty oraz umożliwia prezentowanie komunikatów tekstowych dla Pracowników np. o konieczności doniesienia badań lekarskich.
Dodatkowo posiada możliwość rozliczania czasu pracy w odniesieniu do zleceń produkcyjnych czyli możemy dokładnie rozliczać nie tylko czas pracy pracownika względem jego normy dziennej ale również precyzyjnie wyliczać ile czasu w ciągu dnia przepracował na danym zleceniu, czynności czy też na linii produkcyjnej.

Kolejny moduł to Obsługa gości czyli elektroniczna księga wejść/wyjść. Dzięki integracji z czytnikami dokumentów obsługa gościa jest automatyczna i bardzo szybka.

Kolejny ważny moduł jest związany z rejestracją i ewidencją ruchu pojazdów.
W tym module mamy możliwość budowy systemu w oparciu o trzy technologie.

Pierwsza to klasyczne karty zbliżeniowe wspomagane przez domofon. Druga to automatyczny odczyt przez anteny dalekiego zasięgu RFiD. Trzecia technologia to autorski system odczytu tablic rejestracyjnych.

R E K L A M A

Oknoplast Pixel doskonałość do kwadratu
R E K L A M A