MagazynGospodarczy.pl - multimedialna platforma promocyjno - informacyjna.

Produkcje emitowane m. in. w pasmach: POLSAT News, TVP Info, TVN 24 BiŚ...

Innowacje i rozwój
2014-01-08

Instytut Techniki Budowlanej to silna i nowoczesna baza badawcza

Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych.

Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania aplikacyjne materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE.

Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej. Instytut jest uprawniony do wydawania wielu certyfikatów m.in. stałości właściwości użytkowych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji  z normami oraz europejskimi ocenami technicznymi, uprawniających do oznaczania wyrobów oznakowaniem CE; z kryteriami technicznymi ITB, uprawniającymi do znakowania wyrobów znakami ITB i wielu innych. Instytut Techniki Budowlanej  posiada od grudnia 2012 roku certyfikowane systemy zarządzania jakością wg ISO 9001 i bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 obejmujące wszystkie obszary działalności Instytutu.

Zebrane wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.

R E K L A M A

Oknoplast Pixel doskonałość do kwadratu
R E K L A M A