MagazynGospodarczy.pl - multimedialna platforma promocyjno - informacyjna.

Produkcje emitowane m. in. w pasmach: POLSAT News, TVP Info, TVN 24 BiŚ...

Innowacje i rozwój
2013-11-17

Dla 3M bezpieczeństwo jest priorytetem

3M jest jednym z największych amerykańskich przedsiębiorstw, które prowadzi zdywersyfikowaną działalność przemysłową i operacyjną w ponad 70 krajach.

Produkty firmy dostępne są aż w 200 krajach na świecie w ramach 5 sektorów biznesowych: Ochrona zdrowia, Produkty konsumenckie, Ochrona i reklama wizualna, Przemysł, Elektronika i Energetyka. 3M w Polsce oferuje ponad 10 000 produktów wytwarzanych w 4 ośrodkach produkcyjnych:  Janinowie,  Skomielnej k. Rabki.  oraz dwóch we Wrocławiu. Zakłady produkcyjne we Wrocławiu tworzą tzw. 3M Superhub i jest to drugi największy ośrodek produkcyjny 3M w Europie. Obecnie 3M zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników. W 2011 roku firma obchodziła dwudziestolecie istnienia na polskim rynku oraz dziesięciolecie rozpoczęcia działalności produkcyjnej.

 

Dla 3M bezpieczeństwo pracowników, gości oraz kontrahentów jest priorytetem, dlatego chcielibyśmy zapoznać Cię z zasadami naszej polityki bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.   Naszym wspólnym celem w zakładach 3M jest bezwypadkowość. Wierzymy, że każdemu wypadkowi można zapobiec, dlatego od osób przebywających na terenie naszej produkcji, oczekujemy wysokiej świadomości oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  Prosimy Cię o postępowanie według naszych zasad i procedur bezpieczeństwa, które obowiązują od momentu wejścia na teren zakładów 3M.

Na początku Twojej wizyty w 3M, pracownicy recepcji poproszą Cię o wpisanie się do księgi gości, a następnie wręczą ulotkę na temat bezpiecznego poruszania się po terenie zakładów. Otrzymasz również identyfikator, który prosimy abyś przypiął w widocznym miejscu i miał cały czas przy sobie. W 3M korzystamy z programu przedstawicieli, oznacza to, że od początku Twojego przybycia  będzie Ci towarzyszyć opiekun z 3M. Jest to osoba, która udzieli niezbędnych informacji oraz wytłumaczy szczegółowo zasad bezpieczeństwa. Jeśli podczas Twojej wizyty planowane jest wejście bezpośrednio w obszary produkcyjne lub magazynowe, pamiętaj że obowiązuje w nich nakaz stosowania ochronnego obuwia  i okularów.

O specyficznych stosowanych środkach ochrony indywidualnej dowiesz się czytając znaki umieszczone bezpośrednio przy objętych dodatkowymi wymaganiami strefach. Pamiętaj, że w niektórych obszarach obowiązują specjalne wymagania i restrykcje. Możesz spotkać się również z nakazem stosowania ochronników słuchu czy masek ochronnych.  Natomiast jeśli, udajesz się  do miejsc oznaczonych jako strefy zagrożenia wybuchem, koniecznym jest pozostawienie telefonu komórkowego oraz każdego innego urządzenia elektronicznego bądź elektrycznego we wskazanym przez opiekuna  miejscu. W tym przypadku zostaniesz również poproszony o wykonanie testu przewodności obuwia oraz otrzymasz specjalną odzież wierzchnią. Jeśli będziesz odwiedzał wytwórnie medyczne, musisz pamiętać o wymaganej odpowiedniej odzieży ochronnej. Należy założyć czepek zakrywając nim wszystkie włosy, zapiąć fartuch, nałożyć ochraniacze na buty oraz okulary ochronne, a także, w przypadku, gdy masz pomalowane paznokcie, rękawiczki ochronne.  Biżuteria, zegarki oraz inne drobne przedmioty muszą być pozostawione w wyznaczonym miejscu.

Na terenie całego wszystkich zakładów 3M obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Palenie możliwe jest jedynie w wyznaczonych miejscach o które zapytaj swojego opiekuna. Spożywanie posiłków oraz napojów możliwe jest jedynie w pomieszczeniach specjalnych do tego przeznaczonych. Filmowanie i fotografowanie bez zgody 3M jest zabronione.  Piesi zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ścieżkach, nie przechodzenia przez bramy transportowe oraz zwracania szczególnej uwagi na przejeżdżające wózki widłowe. Na parkingach i wewnętrznych drogach dojazdowych obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego, a dozwoloną prędkość regulują umieszczone znaki. Wszystkie niebezpieczne miejsca, urządzenia, instalacje, substancje chemiczne oznaczamy w czytelny sposób umieszczając odpowiednie znaki oraz etykiety. W trakcie  wizyty prosimy Cię o zwracanie uwagi na znaki ostrzegawcze, szczególnie podczas zbliżania się maszyn produkcyjnych, podczas ich pracy, przechodzenia obok instalacji technologicznej oraz magazynowanych substancji chemicznych. Na instalacjach oraz opakowaniach z substancjami chemicznymi możesz spotkać piktogramy informujące o ich właściwościach. Szczególną uwagę poświęcamy ochronie środowiska naturalnego.  Naszym celem jest 100% segregacja odpadów do czego zachęcamy również naszych gości i kontrahentów.

Jeśli podczas Twojej wizyty, zaobserwujesz niepokojące i stwarzającą niebezpieczeństwo sytuację,  poinformuj o niej swojego opiekuna. On bezzwłocznie skontaktuje się z członkami grupy szybkiego reagowania (GSR), którzy pomogą w razie konieczności udzielenia I pomocy, usuwania skutków zdarzeń  takich jak na przykład wyciek oraz wesprą Cię w czasie akcji ewakuacyjnej. Fabryki 3M wyposażone są w podręczny sprzęt medyczny taki jak: defibrylator, deska ratownicza oraz środki medyczne, a także przystosowane do specyfiki produkcji zestawy sorbentowe.  Pamiętaj, że w przypadku usłyszenia alarmu ewakuacyjnego, jesteś  zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia zakładu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym oraz udania się do punktu zbornego gdzie należy podporządkować się zaleceniom koordynatorów ewakuacji. Jeśli przybyłeś do naszych zakładów, aby wykonywać zlecone przez 3M prace, musisz postępować  zgodnie z istniejącym u nas programem nadzoru nad podwykonawcami. Zostaniesz szczegółowo przeszkolony przez przedstawiciela 3M, który będzie sprawował nadzór nad wykonywanymi pracami a także ustali z Toba sposób ich wykonania, określi wymagane środki ostrożności  i ochrony osobistej, sprawdzi twoje kwalifikacje i wypisze konieczne pozwolenia na pracę.  Jeśli zamierzasz stosować środki chemiczne, przed ich wniesieniem do fabryki musisz przekazać przedstawicielowi 3M ich listę wraz z kartami charakterystyki (MSDS).

3M nie zapewnia swoim kontrahentom odzieży roboczej, środków ochrony osobistej oraz nie wypożycza narzędzi i innych sprzętów niezbędnych do wykonania zlecenia, musisz  je  zagwarantować we własnym zakresie. Wjazd na teren zakładów jest możliwy tylko i wyłącznie celem wypakowania niezbędnego sprzętu. Obowiązuje zakaz parkowania na terenach wewnętrznych zakładów. Na prace szczególnie niebezpieczne tj: prace na wysokości, prace pożarowo niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace na instalacjach pod napięciem konieczne jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia. W 3M szczególną wagę przywiązujemy również do zabezpieczenia wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji, do których przeprowadzenia wymagane  jest odizolowanie  źródeł niebezpiecznej  energii poprzez tak zwany system LO/TO. Energia może być doprowadzania do urządzeń w różnych postaciach dlatego istotne jest  umieszczenie odpowiednich blokad na wszystkich jej źródłach, które zabezpiecza sie kłódką i odpowiednio oznacza. Jeśli prace wykonywane będą  przez więcej niż jedną osobę, każdy uczestnik musi założyć swoją osobista kłódkę i etykietę. Pamiętaj aby przed rozpoczęciem prac wygrodzić i odpowiednio oznaczyć miejsce w którym będziesz pracował, pozwolenie na prace musisz mieć zawsze przy sobie w widocznym miejscu na stanowisku pracy a po zakończeniu prac uporządkować obszar i usunąć odpady powstałe w ich trakcie. Dziękujemy za Twoją uwagę i mamy nadzieję, że Twoja wizyta w 3M będzie udana.

R E K L A M A

Oknoplast Pixel doskonałość do kwadratu
R E K L A M A