MagazynGospodarczy.pl - multimedialna platforma promocyjno - informacyjna.

Produkcje emitowane m. in. w pasmach: POLSAT News, TVP Info, TVN 24 BiŚ...

Innowacje i rozwój
2013-11-19

Animacja 3D o technologii NASCON Nano Soil Consolidation

Każdy grunt spoisty posiada tendencję do lityfikacji tj. "zlepiania się" luźnych ziaren w skałę litą. Do osiągnięcia tego w naturalny sposób wymagany jest bardzo długi okres czasu i wysokie ciśnienie.

Możliwe jest przyspieszenie tego procesu przy pomocy związków aktywujących. Zasadniczą rolę w sposobie ich działania odgrywają zagadnienia aktywności powierzchni granicznej cząstek gruntowych oraz zjawisko wymiany jonów.

Wprowadzanie do gruntu komponentów aktywujących doprowadza w wyniku oddziaływań elektrostatycznych do wymiany jonów na powierzchni granicznej i zaadsorbowania się aktywatorów na ujemnie naładowanej powierzchni cząstek z równoczesnym skierowaniem części hydrofobowej na zewnątrz. To zjawisko doprowadza do tego, iż powierzchnia cząstki gruntu staje się niezwilżalna przez wodę.

Dzięki temu przestają zachodzić w gruncie dwa zjawiska. Po pierwsze - cząstka gruntu traci możliwość wiązania na swojej powierzchni granicznej molekuł wodnych co doprowadza do tego, że przerwana i usunięta zostaje istniejąca wcześniej dookoła cząstki gruntu niezwykle trudna do wyeliminowania błonka wody zagęszczonej (wody błonkowej).

Dotychczasowe rozklinowujące działanie błonek wodnych względem cząstek gruntu ustaje i cząstki zbliżają się do siebie. Po drugie brak adhezji eliminuje zjawisko podciągania kapilarnego wody przez system porów znajdujący się w gruncie. Na tym polega istota technologii konsolidacyjnej i taki efekt osiągają komponenty CONSOLID444®, SOLIDRY®, DUOSOLID®  wchodzące w skład rozwiązania NASCON Nano Soil Consolidation.

R E K L A M A

Oknoplast Pixel doskonałość do kwadratu
R E K L A M A