MagazynGospodarczy.pl - multimedialna platforma promocyjno - informacyjna.

Produkcje emitowane m. in. w pasmach: POLSAT News, TVP Info, TVN 24 BiŚ...

Innowacje i rozwój
2013-11-18

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, utworzony w 1918 roku jest największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju. Poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje oraz aktywność w pozyskiwaniu grantów plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek naukowych w Europie.

Tematami wiodącymi są: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny.   W 2013 r. finalizowany jest projekt Centrum Neurobiologii przy Instytucie Nenckiego, w ramach którego powstało 5 pracowni o charakterze środowiskowym, wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą.  Pracownia Modeli Zwierzęcych, Obrazowania Mózgu, Neurobiologii Molekularnej, Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych oraz Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie.

Środowiskowa pracownia mikroskopowa zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcjonowania komórek i tkanek, a więc obiektów biologicznych
- tłumaczy dr Tytus Bernaś.

W Instytucie bada się także myszy z bardzo precyzyjnie zmodyfikowanym genomem.

W laboratorium modeli zwierzęcych prowadzimy badania nad mechanizmami zachowania się zwierząt. Ich wyniki umożliwiają nam zrozumienie mechanizmów funkcjonowania mózgu - mówi dr Rafał Czajkowski.

Dzięki możliwości wyłączenia genu Dicer u dorosłych osobników, myszy będzie można wykorzystać w celu lepszego zrozumienia procesów związanych z takimi funkcjami poznawczymi jak uczenie się i pamięć. Naukowcy z Instytutu Nenckiego wykazali, że transgeniczne myszy nadają się już do badań nad zaburzeniami metabolizmu skutkującymi otyłością.  Badaniem genomów i sposobów odczytywania zawartej w nich informacji o ludzkich komórkach zajmuje się środowiskowa Pracownia Neurobiologii Molekularnej.

Pracownia Neurobiologii Molekularnej będzie zajmować się skanowaniem całych map genomów. Aż 80% sekwencji kodu DNA jest dla nas nadal tajemnicą
- mówi dr Aleksandra Ellert - Miklaszewska.

W Instytucie Nenckiego ruszają programy badawcze wykorzystujące nowoczesny skaner rezonansu magnetycznego oddany do użytku w niedawno wybudowanej Pracowni Obrazowania Mózgu.

Nasza pracownia obrazowania funkcjonowania mózgu jest jedną z pierwszych pracowni naukowych w Polsce posiadających rezonans magnetyczny - dodaje Marta Rodziewicz.

To pierwszy taki przypadek w kraju, że sprzęt diagnostyczny tej klasy służył będzie wyłącznie rozwijaniu nauki.

R E K L A M A

Oknoplast Pixel doskonałość do kwadratu
R E K L A M A